hotline futataxi

Ứng dụng FUTA Bus có thể chạy trên hệ điều hành nào?

Ứng dụng FUTA Bus hiện đang có mặt trên hệ điều hành Android và IOS.

  • Đối với Android : Ver 4.1.
  • Đối với IOS : Ver 8.0.