hotline futataxi

Nạp tiền vào tài khoản FUTA bằng cách nào?

Để nạp tiền vào tài khoản FUTA, quý khách vui lòng làm theo các bước sau.
Bước 1 : Truy cập web
https://futabus.vn/
Bước 2 : Sau khi đăng nhập, quý khách vui lòng vào “Thông tin cá nhân” (góc phải trên cùng) để nạp tiền vào tài khoản FUTA.

Bước 3 : Quý khách nhấn tab “Tài khoản FUTA” và nhấn “Nạp tiền”

Bước 4 : Quý khách vui lòng “Điền số tiền cần nạp” và nhấn “Xác nhận”.

Bước 5 : Quý khách sử dụng “Mã nạp tiền”

Bước 6 : …để thực hiện chuyển khoản vào tài khoản FUTA theo hướng dẫn sau.

Bước 7 : Khi trạng thái của đợt chuyển tiền báo “Thành công”, quý khách có thể tiếp tục dùng số tiền này để thanh toán vé online.