hotline futataxi

Có thể dùng tiền trong tài khoản FUTA để mua hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp khác được không?

Quý khách chỉ có thể sử dụng tài khoản FUTA cho các dịch vụ của FUTA như FUTA Bus, FUTA Taxi, FUTA Express.