hotline futataxi

Kiểm tra lịch sử giao dịch, số dư trong tài khoản FUTA bằng cách nào?

Để kiểm tra lịch sử giao dịch, số dư trong tài khoản FUTA, quý khách vui lòng làm theo các bước sau.
Bước 1 : Truy cập web
https://futabus.vn/
Bước 2 : Sau khi đăng nhập, quý khách vui lòng vào “Thông tin cá nhân” (góc phải trên cùng) để kiểm tra tài khoản FUTA.

Bước 3 : “Số dư” của tài khoản được thể hiện bên phải thanh header. Quý khách chọn “Lịch sử mua vé” để kiểm tra lịch sử giao dịch trong tài khoản FUTA.