hotline futataxi

Hàng hóa nào FUTA Express không nhận gửi?

  • Ấn phẩm, vật phẩm, hàng hóa mà Việt Nam cấm lưu thông, vật chất gây nổ, gây cháy, gây nguy hiểm. Vật, chất làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.
  • Tiền Việt Nam, giấy tờ có giá trị bằng tiền Việt Nam. Ngoại hối, giấy tờ có giá với giá trị bằng tiền nước ngoài. 
  • Quý khách vui lòng truy cập FUTA Express để biết thêm thông tin.