hotline futataxi

Hệ thống FUTA Taxi có ở những tỉnh thành nào?

Hiện tại FUTA Taxi đã triển khai tại TP.HCM và TP.Đà Lạt.