hotline futataxi

Gọi tổng đài FUTA Taxi thì chờ trong bao lâu xe mới đến điểm đón?

Sau khi gọi tổng đài FUTA Taxi thì tùy theo khu vực, FUTA Taxi sẽ đến điểm đón trong vòng từ 3 phút đến 20 phút.