hotline futataxi

Làm thế nào để tôi biết tài xế FUTA Taxi không cố tình chạy đường xa để thu thêm tiền của tôi?

FUTA Taxi có hệ thống định vị và phần mềm điều hành taxi nên tài xế FUTA Taxi sẽ tìm đường đi gần nhất cho khách hàng và đảm bảo không gian lận.